لیست کلاس های زنده دبیرستان علوی

سال تحصیلی 1402-1401

کلاس پایه دهم کلاس پایه دهم مشترک ریاضی و تجربی کلاس پایه دهم ریاضی کلاس پایه دهم ریاضی الف کلاس پایه دهم ریاضی ب کلاس پایه دهم ریاضی الف و انسانی کلاس پایه دهم ریاضی ب و تجربی کلاس پایه دهم تجربی کلاس پایه دهم انسانی
کلاس زبان دهم - PI1
جناب آقای ملکی
کلاس زبان دهم - PI2
جناب آقای حبیبی
کلاس زبان دهم - PI3
جناب آقای سالاروند
کلاس زبان دهم - PI4
جناب آقای نبوی
کلاس زبان دهم - Inter1
جناب آقای رضایی

کانون قرآن و حدیث
امیرکلام (گروه1)
کانون قرآن و حدیث
امیرکلام (گروه2)
کانون قرآن و حدیث
سرنوشت حاجات (گروه1)
کانون قرآن و حدیث
سرنوشت حاجات (گروه2)
کانون قرآن و حدیث
گوهر امامت
کانون قرآن و حدیث
سواد داستان، انیمیشن و سینما

کلاس المپیاد کامپیوتر دهم کلاس المپیاد شیمی دهم
کلاس سمینار-دکتر جمیل نیا کلاس سمینار - دکتر شجاعی کلاس سمینار - دکتر شفیعی کلاس سمینار - آقای آل محمد کلاس سمینار - آقای ایزدپناه کلاس سمینار - آقای جعفری کلاس سمینار - آقای جوهری کلاس سمینار - دکتر آذری نیا کلاس سمینار - آقای اسم خانی کلاس سمینار - دکتر درخشان کلاس سمینار - دکتر رضایی کلاس سمینار - دکتر صنایع پسند کلاس سمینار - دکتر ضیائیان کلاس سمینار - دکتر ضیائی کلاس سمینار - دکتر مدرسی کلاس سمینار - دکتر میرزابابایی کلاس سمینار - دکتر نبوی کلاس سمینار - دکتر سلطانی کلاس سمینار - آقای سیفی کلاس سمینار - آقای طاهری کلاس سمینار - آقای فخر فاطمی کلاس سمینار - آقای متقی کلاس سمینار - آقای موحدی مرام