تماس با ما

Alavi High School
دروازه شمیران
    شهید مشکی (فخرآباد)
    تهران 021 1154753611
    ایران
02177508901
ahs@alavischool.ir
نقشه گوگل